top of page
Hilltop Motorcycles Hooligan Jeans official

Tiwnio Injan ac Ailadeiladu


Gallwn gyflawni'r gwaith tiwnio a glasbrintio nad yw'n gost-effeithiol i weithgynhyrchwyr OE ei wneud, gan ryddhau mwy o bŵer o'ch injan. P'un a ydych chi eisiau ailadeiladu injan wedi'i chwythu, llif nwy porthladdoedd, gosod camsiafftau gwahanol, neu adeiladu injan rasio lawn, gallwn ni helpu. Mae ein peirianwyr hyfforddedig Rolls Royce yn gweithio i'r safonau uchaf, mwyaf manwl gywir gyda sylw rhagorol i fanylion nas canfuwyd yn eich gweithdy arferol.


Rhan Clasurol Hamdden. Dylunio Rhannau Pwrpasol a Gweithgynhyrchu


Mae gwelliannau mewn technolegau fel sganio ac argraffu 3D yn caniatáu i'n peirianwyr ail-greu rhannau nad ydynt bellach ar gael ar gyfer eich peiriant annwyl. O blastigau i fewnolion injan gallwn wneud bron unrhyw beth. Cysylltwch â ni gyda'ch anghenion am ddyfynbris pwrpasol.


Ailfapio ECU


Rydym yn galw ein hunain yn 'remappers' oherwydd dyna'r term llafar y mae pawb yn ei ddeall, ond mewn gwirionedd rydym yn ysgrifennu meddalwedd rheoli injan. Mae hwn yn waith llawer mwy cymhleth sy’n cymryd llawer o amser ond mae’n golygu bod gennym nifer o fanteision dros ail-fapwyr confensiynol:


1. Nid ydym yn cyffwrdd â meddalwedd y ffatri wreiddiol, felly nid oes unrhyw siawns y byddwn yn difetha eich ECU. Mae ein meddalwedd yn mynd i ofod nas defnyddir ar yr ECU ac yn rhyngweithio â'r feddalwedd wreiddiol yn ôl yr angen (i ganiatáu ymarferoldeb fel atalyddion symud, brecio ABS, rheoli tyniant ac ati)


2. Nid ydym yn gaeth i etifeddiaeth unrhyw beth y mae'r gwneuthurwr yn ei greu sy'n llai na delfrydol o ran ymarferoldeb (mae meddalwedd rhai gweithgynhyrchwyr yn llawer gwell nag eraill).


3. Mae ein meddalwedd yn hunan-ddysgu, felly gallwch newid nwyon llosg, hidlyddion aer ac ati heb fod angen yr ECU wedi'i raglennu eto. Mae hyn hefyd yn golygu y bydd y beic yn perfformio'n optimaidd ym mhob hinsawdd ac ar bob uchder.


4. Mae ein meddalwedd yn anweledig ac ni all eich deliwr nac unrhyw un arall ei weld, felly ni fydd eich gwarant yn cael ei effeithio.


5. Gwarant cwsmer, os nad ydych yn 100% yn hapus gyda'n gwaith yn syml, dewch yn ôl o fewn 21 diwrnod a byddwn yn dileu ein fflach ac yn rhoi ad-daliad llawn i chi. 

bottom of page