top of page

JEANS HOOLIGAN SWYDDOGOL
POLISI PREIFATRWYDD

Swyddog Hooligan Jeans
Gwneuthurwr Dillad Beic Modur

Ni chaiff unrhyw wybodaeth ei rhannu ag unrhyw gwmnïau neu bersonau oni bai bod caniatâd wedi’i roi. Yma yn Hooligan Jeans Official fe wnawn niddimgwerthu ac nid oes gennym unrhyw fwriad i werthu gwybodaeth bersonol i unrhyw berson neu gwmni. 

Yn Hooligan Jeans Official rydym yn ymfalchïo mewn cadw ein gonestrwydd ni waeth beth yw'r sefyllfa. Dyna'r ffordd Hooligan. Trwy lenwi eich gwybodaeth caiff ei storio am 2 flynedd ar ein cronfa ddata er mwyn adnabod ein cwsmeriaid yn unig.

Nid ydym yn cydweithredu ac nid oes gennym unrhyw fwriad i werthu allan byth. 


Unwaith y byddwch chi'n addurno'r logo Hooligan Swyddogol, rydych chi'n dod yn rhan o The Hooligan Family, a'r Teulu sydd bwysicaf. 


Croeso i La Familia i that Hooligan Life.

Lledaenu Cariad nid Gwybodaeth.


bottom of page